Orientando La Orientación

0 Comentarios ».

Aquest llibre presenta un enfocament de lOrientació Educativa basat en la gran capacitat de canvi que tota persona mostra per trobar els seus propis recursos quan ha dafrontar un canvi en la seva vida i acompanyada en tot moment, això sí, per la persona que orienta, és a dir, aquella persona que, amb la seva professionalitat, ajuda a que es descobreixi la millor estratègia possible amb lobjectiu de contribuir a que no només es solucioni la problemàtica, sinó que també el camí sigui el menys dolorós i el més planer possible. Tot i que aquest llibre té un caràcter eminentment pràctic, de cap manera es renuncia a la base teòrica que fonamenta les afirmacions que shi aboquen. No sentendria una bona praxi professional sense una teoria que lempari i la fonamenti. Per això, el lector pot trobar la fonamentació teòrica de lenfocament que presentem en les indicacions i referències que apareixen al final del llibre. En cadascuna de les pàgines del llibre, tanmateix, trobareu la metodologia, els recursos i els procediments que es deriven de aquest marc teòric, aprofundint en la seva aplicació pràctica mitjançant exemples i casos concrets. Tant de bo que la lectura daquestes pàgines sigui per al lector una guia pràctica i útil i serveixin per millorar la seva tasca professional en el camp de lorientació educativa. Este libro presenta un enfoque de la Orientación Educativa basado en la gran capacidad de cambio que toda persona muestra para encontrar sus propios recursos cuando tiene que afrontar un cambio en su vida y acompañada en todo momento, eso sí, por la persona que orienta, es decir, aquella persona que con su profesionalidad, ayuda a que se descubra la mejor estrategia posible con el objetivo de contribuir a que no sólo se solucione la problemática, sino que también el camino sea lo menos doloroso y lo más llano posible. Aunque este libro tiene un carácter eminentemente práctico, de ninguna manera se renuncia a la base…

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.